Zapphire

Delen van informatie in de zorg en gemeentewereld breekt door

De voordelen van de deeleconomie breken door in de zorgsector en de gemeentewereld. Door data sectorbreed beschikbaar te stellen, brengen zorginstellingen de veiligheid van systemen en patiënten op een hoger plan. Ook gemeenten verbeteren met informatiedeling de kwaliteit van hun systemen en in het verlengde daarvan hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dat stelt wel eisen aan de veiligheid en beschikbaarheid van de informatie-uitwisseling. Je wilt data niet delen met onbevoegden…

Digitaliseren heeft een hoop voordelen, maar brengt ook complexiteit met zich mee. Alles raakt met alles vervlochten. Alleen optrekken gaat niet meer. Organisaties, of ze nu commercieel zijn of actief in de (semi-)publieke sector, zoeken elkaar op om gezamenlijk oplossingen te vinden voor hun ICT en informatievoorziening. Zapphire is een katalysator in deze trend. Het brengt testmanagementdata en productdata uit veel gebruikte software en technologie bij elkaar en levert die informatie terug aan alle gebruikers in de zorg of de gemeentesector.

Een voor allen

“Waarom alleen het wiel uitvinden? Data van de een zijn van nut voor de ander.” Dat zegt Bas van Dijk, oprichter en directeur Zapphire. “’Een voor allen, allen voor een’ is het uitgangspunt. Dat maakt iedereen sterker.” Supportbook is de SaaS testmanagementoplossing waarmee organisaties aanpassingen in hun infrastructuur, interfaces, software, en systemen kunnen toetsen, testen en accepteren. Het platform bevat meer dan 50.000 testsituaties en dat aantal is groeiende.

MTbook is het informatieplatform voor medische hulpmiddelen. Van meer dan 9.000 medische hulpmiddelen van bijna 2.000 fabrikanten levert MTbook uniforme, AOC-gecodeerde stamgegevens, risicoclassificaties en onderhoudsplannen.

Uitdaging: zware eisen, weinig aanbieders

Omdat de oplossingen van Zapphire als SaaS worden aangeboden, stelt het bedrijf de hoogste eisen aan kwaliteit en flexibiliteit van de ICT-infrastructuur. Om die reden werkt Zapphire uitsluitend met gecertificeerde partners om te voldoen aan de vereiste ISO 27001, NEN 7510, BIG en BIR certificeringen en audits. Maar een zeer beperkt aantal hosting providers blijkt in staat te voldoen aan de eisen die Zapphire en de toezichthouders in de zorg- en overheidsdomeinen stellen op het gebied van security, compliance en beschikbaarheid. Een van die eisen is dat de data in Nederland moeten blijven.

“Je wilt geen ticketnummer zijn dat maar op zijn beurt moet wachten.”

Oplossing: transparante kwaliteit

“Toezichthouders en klanten willen inzicht in de kwaliteit van de verschillende schakels in de keten. Onze vorige hosting provider kon daar onvoldoende in voorzien,” zegt Van Dijk. Na een intensieve selectieprocedure heeft Zapphire voor Dutch Cloud gekozen. “Dutch Cloud loopt voorop in kwaliteitsdenken en certificeringen. Dat sluit goed aan bij onze visie.” Informatiebeveiliging was leidend in het keuzeproces. “Die heeft Dutch Cloud aantoonbaar goed op orde. Die transparantie kunnen we doorzetten naar onze klanten. Onze data moeten in Nederland blijven. Daarom zijn we blij met een goede Nederlandse partner.” Ook het snelgroeiende datavolume van steeds meer klanten speelde een rol bij de keuze. “Internet of Things breekt door in onze business. Je moet gemakkelijk en snel kunnen schalen. Je hosting provider moet daar heel flexibel in zijn.”

“Dutch Cloud heeft informatiebeveiliging aantoonbaar goed op orde.”

Ketencertificering Hot Topic

Van Dijk ziet dat certificering door de hele keten heen een belangrijke rol gaat spelen in compliance: “Als je dat niet op orde hebt, val je gewoon uit de boot bij aanbestedingen en offertetrajecten.” Stefan van Dorst, Sales Manager van Dutch Cloud, valt hem bij: “Ketencertificering is een hot topic, is onze ervaring. Maar met certificering alleen ben je er niet. Je moet kijken naar de wereld achter het certificaat. Naar de daadwerkelijke invulling van bedrijfsprocessen. Standaard ISO sluit niet altijd goed aan bij de business van de klant.” Dat betekent dat Dutch Cloud samen met opdrachtgevers de beider bedrijfsprocessen analyseert, op zoek naar grijze gebieden waar de verantwoordelijkheden tussen provider en klant niet helder zijn afgebakend. Of waar de verwachtingen niet matchen. Dat zijn precies de onderwerpen waar problemen kunnen ontstaan. “Als je dat vooraf in kaart hebt gebracht, dan kun je het proactief oplossen in plaats van achteraf een vruchteloze discussie te moeten aangaan als het te laat is.” Op deze manier kwamen Zapphire en Dutch Cloud erachter dat de verantwoordelijkheid voor het operating systeem zweefde. Van Dijk verkeerde in de veronderstelling dat Dutch Cloud voor het beheer zorgde, terwijl Dutch Cloud de knip legt bij de infrastructuur, bij de traditionele IaaS services. Toen dit in de analyse duidelijk werd, kon dit transparant worden belegd.

Een ander motief van Van Dijk om voor Dutch Cloud te kiezen was de kennis van de softwaremarkt. Het merendeel van de klanten van Dutch Cloud zijn ISV’s die hun SaaS-activiteiten hebben draaien in de datacenters van Dutch Cloud. Van Dorst: “Wij snappen de behoeften van softwareleveranciers. Wij geven advies over hoe je als softwarehuis de stap van on-premises levering naar SaaS kunt maken en wat daar voor infrastructuur voor nodig is. Zo zijn we voor Zapphire ook van meerwaarde geweest.” Het feit dat veel bedrijfskritische SaaS-oplossingen draaien bij Dutch Cloud verklaart mede de focus op veiligheid en beschikbaarheid in het DNA van Dutch Cloud. “De primaire bedrijfsprocessen van heel wat bedrijven in Europa lopen immers over onze datacenters. De SaaS-gebruikers weten dat vaak niet eens,” zeg Van Dorst. De technologische keuzes van Dutch Cloud vloeien daaruit voort. Het bedrijft werkt uitsluitend met A-merken en marktleiders.

“De expertise in SaaS-levering is voor ons echt van meerwaarde.”

Resultaten

Zapphire is in het najaar van 2016 overgegaan naar de cloud van Dutch Cloud. De overgang is snel en probleemloos verlopen. De SaaS-applicaties zijn in twee weekenden overgezet, zonder noemenswaardige issues. De business kon gewoon doorgaan.

Zapphire is nu klaar voor de toekomst en voor verdere groei. Het bedrijf heeft een kritische omvang bereikt. Bijna de helft van alle ziekenhuizen en het merendeel van de gebruikers van een specifiek gemeenteplatform zijn nu klant. Dat stimuleert anderen ook over te stappen op de dienstverlening. Zapphire beschikt nu over een uitermate robuuste, veilige en transparante infrastructuur die volledig compliant is aan de strenge regelgeving in de zorg- en overheidssectoren. “We lopen daarmee voorop in de markt. Het geeft veel rust dat de zaken goed geregeld zijn. Ik kan me verder richten op verdere ontwikkeling van de business. Ideeën genoeg!” zegt Van Dijk.

“Onze data moeten in Nederland blijven. Daarom zijn we blij met een goede Nederlandse partner”.

Kom op de koffie!

Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam

Dutch Cloud Contact kaart
Of neem snel contact op.

info@dutchcloud.com
+31 (0)35 820 0252