Vijfde editie Get (C)Loud! bediscussieert de Digital Enterprise

2 november 2015 - door Dutch Cloud

Vrijdagmiddag 16 oktober organiseerde managed cloud provider Dutch Cloud alweer voor de vijfde keer zijn Get (C)Loud!-event. Get (C)Loud! vindt twee keer per jaar plaats. Ging het eind april in De Landgoederij te Bunnik over ‘Go to Market: Hoe verkoop je SaaS’, dit keer was de Digital Enterprise het centrale thema dat de gemoederen bezighield.

Get (C)Loud is een face-to-face-platform waar met name ISV’s (Independent Software Vendors) en SaaS-leveranciers hun ervaringen delen en in discussie gaan over diverse cloud-gerelateerde thema’s. Er worden presentaties gegeven en stellingen betrokken, die onder professionele leiding door de deelnemers worden bediscussieerd. Get (C)Loud! staat inmiddels twee keer per jaar garant voor een enerverende vrijdagmiddag die wordt afgesloten met een informele netwerkborrel, waarop de traditionele bier en bitterballen nooit ontbreken.

Zoals we ondertussen gewend zijn, is de zaal weer goed gevuld als Dutch Cloud-directeur Martijn van Zoeren het aanwezige publiek welkom heet en het centrale thema van de dag – Digital Enterprise – inleidt met de woorden: “Met Digital Enterprise zetten we vandaag weer een inhoudelijk onderwerp op het programma dat ons allemaal de komende vijf, tien of misschien wel vijftien jaar gaat bezighouden. En wat ik het mooie vind van dit thema is dat het in essentie misschien wel niets te maken heeft met cloud, maar dat cloud straks wel een belangrijke voorwaarde kan blijken te zijn om de Digital Enterprise mogelijk te maken.”

Transformeren naar cloud

Deze vijfde Get (C)Loud! organiseert het bedrijf van Van Zoeren in samenwerking met twee nieuwe partners coMakeIT en Weolcan, die beide een keynote voor hun rekening nemen. De openings-keynote van coMakeIT wordt ingevuld aan de hand van een interessante klantcase verzorgd door Koert Hagoort, VP Development en Product Management bij Planon. Planon is een softwarebedrijf en zit met zijn applicaties deels midden in de transitie naar de cloud. Hagoort schildert op heldere wijze hoe zijn bedrijf die transitie heeft aangepakt, welke typische problemen men is tegengekomen en hoe die, mede ondersteund door coMakeIT, werden opgelost.

Daarna is het de beurt aan Escrow4All en e-office (gespecialiseerd in de ‘digital workspace’), die beide de verdediging van een prikkelende stelling voor hun rekening nemen, waarover de zaal vervolgens, onder kundige leiding van gespreksleider Ruud de Joode, het debat aangaat.

Digital Enterprise

Het is vooral na de pauze dat de schijnwerpers vol op het thema Digital Enterprise worden gericht. En dan wordt al snel duidelijk dat – net zoals we bij cloud hebben gezien – het begrip Digital Enterprise in rap tempo een containerbegrip begint te worden. De een heeft bij de Digital Enterprise vooral een bedrijf voor ogen waar de medewerkers, optimaal door IT gefaciliteerd, met de nieuwste digitale hulpmiddelen hun arbeidsproductiviteit steeds verder opschroeven. De ander gaat veel verder en schetst een Digital Enterprise dat in zijn geheel de transformatie naar digitalisering in al zijn vezels heeft doorgevoerd.

Duidelijk tot die laatste categorie behoort Michiel de van der Schueren, CEO van Weolcan, die na de pauze met zijn keynote de aftrap verzorgt. In een met veel vaart gegeven presentatie schetst hij eerst in grove lijnen wat een Digital Enterprise zijn inziens inhoudt, waarna hij vervolgens de vertaalslag maakt naar ISV’s. Als kapstok voor zijn verhaal gebruikt hij een beroemd geworden artikel uit 1999 van de hand van John Hagel III en Marc Singer, getiteld ‘Unbundling the corporation’. De leidende gedachte in dat artikel, zegt De van der Schueren, is dat bedrijven van oudsher te veel verschillende dingen tegelijk doen. Uitvinden en innoveren is heel iets anders dan ontwikkelen en produceren en dat is weer een geheel andere discipline dan uitventen en verkopen. Bedrijven moeten daarom leren alleen die dingen te doen waar ze echt goed in zijn. De rest moeten ze uitbesteden. Dat maakt ze veel flexibeler en beter schaalbaar, hetgeen weer zorgt dat ze veel sneller kunnen reageren op wat de markt vraagt. En zaken die ze om een of andere reden niet goed kunnen ‘ontbundelen’, en dat komt ook voor (De van der Schueren geeft er mooie voorbeelden van), moeten ze leren zoveel mogelijk te automatiseren, precies zoals het een echte Digital Enterprise betaamt.

Cloud

Voorop staat bij De van der Schueren de overtuiging dat door de voortschrijdende digitalisering alle bedrijven uiteindelijk in zekere zin softwarebedrijven worden. IT kan niet meer alleen facilitair zijn, zegt hij. IT moet zich gaan bezighouden met het versnellen van innovatie en zo meerwaarde creëren voor de business. En de rol van cloud daarbij? “Cloud stelt ons in staat om die theorie vervat in ‘Unbundling the corporation’ toe te passen op de IT-stack” stelt De van der Schueren. “En dat is precies wat we nu met de ontwikkeling richting IaaS, PaaS en SaaS met z’n allen aan het doen zijn.” Voor de Digital Enterprise van morgen die hier optimaal gebruik van weet te maken, zal dat uiteindelijk leiden naar ‘economies of speed’, en speed gaat straks de nieuwe currency worden!”

Na dit boeiende verhaal volgen tot slot nog een drietal , opnieuw aan stellingen opgehangen presentaties van achtereenvolgens VSE (industriële automatisering), All Solutions (geïntegreerde online business-software) en DevRepublic (softwareontwikkeling). Waarna de enerverende middag wordt afgesloten met een stevig slotdebat over de vraag of de sector wel of niet meer zou moeten doen aan educatie rond de Digital Enterprise. De stemmen staken, zodat er tijdens de bier en bitterballen nog even stevig verder wordt gediscussieerd.

Bekijk ook deze video: drie CEO’s over de Digital Enterprise:http://dutchitchannel.nl/539043/hoe-transformeer-je-naar-een-digital-enterprise-met-saas.html

[Door Dick Schievels, Dutch IT Channel | Executive People]

 

Relevante berichten

Dutch Cloud creëert nieuwe kansen met Azure

7 maart 2018 - door Dutch Cloud
Wie als cloudleverancier nieuwe en bestaande inkomsten wil zekerstellen, kan niet om Azure heen. Althans, dat is de sterke overtuiging van Dutch Cloud. Samen met Insight, leverancier van Intelligent Technology …
Lees verder

Facts & Figures Dutch IT-channel Award

30 januari 2018 - door Dutch Cloud
In aansluiting op de Dutch IT-channel Award-uitreiking op 18 januari jongstleden, heeft Dutch Cloud enkele facts & figures voor u op een rijtje gezet. Met betrekking tot het aantal stemmen dat …
Lees verder